Psychoanalityczny

Punkt

Konsultacyjny

Psychoanalityczny

Punkt
Konsultacyjny


powstał w 2011 roku z inicjatywy Macieja Musiała, psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i grupy terapeutów analitycznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, absolwentów Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” w Sopocie.

PPK oferuje konsultacje oraz terapię analityczną krótko i długoterminową dla dorosłych i młodzieży. Psychoanalityczny Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność konsultacyjną, terapeutyczną i edukacyjną na terenie Trójmiasta. Zespół składa się z psychoterapeutów PTPP, nadzór merytoryczny oraz konsultacje prowadzi Maciej Musiał.

Misją PPK jest badanie i przekazywanie psychoanalitycznego rozumienia nieświadomego świata wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem natury relacji między pomieszczanym i pomieszczającym oraz dynamiki przeniesienia i przeciwprzeniesienia w ramach prowadzenia konsultacji diagnostycznych i psychoterapii analitycznej.

Zespół terapeutów PPK pracuje w oparciu o zebrania kliniczne i nadzór superwizyjny. PPK wspiera stały rozwój zawodowy członków zespołu klinicznego i innych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Praca kliniczna i edukacyjna terapeutów PPK opiera się na standardach etycznych wyznaczonych przez International Psychoanalytical Association (IPA) oraz European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Metoda pracy


Konsultacje prowadzi psychoanalityk w asyście terapeuty, członka zespołu PPK, który następnie może prowadzić psychoterapię analityczną pacjenta, krótko lub długoterminową, najczęściej w wymiarze od 2 do 3 sesji w tygodniu. Przyjmujemy osoby dorosłe jak i młodzież. W przypadku zgłoszenia osoby w wieku poniżej 18 lat pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami.

W rozwijaniu naszego modelu ważnym punktem odniesienia była procedura konsultacyjno-superwizyjna Kliniki Psychoanalitycznej w Londynie.

W prowadzeniu psychoterapii czy psychoanalizy koncentrujemy się na badaniu świadomych i nieświadomych aspektów umysłu wyrażanych w dynamice przeniesienia – przeciwprzeniesienia. Zakładamy, że pacjent szuka w terapeucie możliwości pomieszczenia, zrozumienia i przekształcenia jego stanów psychicznych, których on sam nie jest wstanie doświadczyć i myśleć, a w konsekwencji radzić sobie lepiej z własnymi problemami.